رمشک
،وب سایت خبری، رمشک،دهستان رمشک
 

رمشک،آداب رسوم رمشک،دهستان رمشک،رمشک رمضان،ماه مبارک رمضان رمشک،

:

‏ ‏ مــاه مبــارک رمضـــان رمشک

ضمن تبریـــک ماه مبـــارک رمضـــان و با آرزوی قبـــولے طاعات و عـــبادات شـما

مے خواهــم قدرے در مورد ماه رمضان در رمشــک براتـــون بنویـــسم.


مردم رمشک افطارے خود هر نوع غذاے که برای خودشون درست کنـنـد قـسمتے از آن را به مسجـــد محل میـبـردند تا مـسافــران و بـعضـے نمــازگذاران کـــہ در مســـجد افطار میکردند هم سفره ے رنگینے داشتہ و افطار کـــنند.

ماه مـــبارک رمـــضان در ،رمشک،

(هر شب مراسم نماز جماعت )

نماز تـــراویح ( در مســـاجد)

مـــســـاجـــد

-1مســـجد ،جامعہ > حافظے

-2مســـجد ،مــرکز ، > حافظے

-3مســـجد بالاشـهر > حافظے-4مســـجد ،سورگاہ، >حافظے

-5مســـجد ،گارو ، >حافظے

-1حـــافظ مرتضے-2حــافظ عــبدالــرسول

-3حـــافظ مـــحمود

 

-4حـــافظ احـــمد-5حافظ کاظم

مســـاجد بـــدون حافـــظ

 

1>مســـجد ،بـــهاء الـــدین،

2>مســـجد ،بنـــدجـــلال،
3>مســـجد ،رودکـــارون،

4>مســـجد ،کــرم آبــاد،
5>مســـجد ،عـــلے آبـــاد،
6>مســـجد ،دهـــکولــگ،
7>مســـجد ،دهـــبالا،
8>مســـجد ،تایـــکان،
9>مســـجد ،درزه،
10>مســـجد ،پـــیزگـــے،
11>مســـجد ،گـــنج آبـــاد،
پررنگتر به دلـــیل حضـــور پیر و جـــوان و بـــچہ ها رمشک پا بر جـــاســـت .
-درس قـــرآن کریـــم در ،مـــدرسہ دینے دارالعـــلــوم ،رمشک،هـــر روزه در حـــال برگــزاریــسـت.
مســابقات فوتـــسال جام رمـــضان
-مـــسابقات فوتسال جام رمضـــان در سالـــن ورزشے مـــدرسه شهید مـــطهرے ،رمشک،شروع شده و تا پایان مـــاه رمضـــان ادامـــه دارد.
زمان برگزاری بـــازیها بعـــداز نماز تـــراویح مـــیباشد.
و از همه مهمتر بیدار باش پیر و جوان و بچه ها تا ســـحر !!! و خوابیدن بعد از نماز صـــبح تا ظـــهر که عادت شده برای همه خـــواه درست یا نادرست ... و
چه خـــوب است در این ماه یادے کنـــیم از تمامے دوستان ،
پـــدران ، مادران و تمامے
عـــزیزانے که سالهاے قبل در این ماه مـــبارک پیشمان بودند و حالا نیستند...
  برای شـــادی روحشان یک فاتحه اے قـــرائت کنیم ...
 
   -مـــنتظر نظـرات شما هستم.
الـتـمـاس دعـــا.

 

ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼرمشک،ﺭﻣﺸﮏروستای،ﻧﺎﮒ، رمشک روستای،ﺩﮔﺲ، رمشک روستای،ﮐﻨﺎﺭﺟﻤﺎﻝ،رمشک روستای،ﺳﺮﭼﺎﻩ،رمشک روستای،ﻟﺪﻭ ،رمشک روستای،ﭼﺎﻫﺎﻥ، رمشک روستای،ﺍﺷﮑﻮﺗﻮ،رمشک روستای،ﺩﻫﺪﺭﺍﻥ، رمشک روستای،ﺳﻮﺭﮔﺎﻩ ،رمشک روستایﺩﻩﺑﺎﻻ،رمشک روستای،ﺩﻩﮐﻮﻟﮓ،رمشک روستای،ﮔﺮﯾﭽﺮﺑﺎﻥ،رمشک روستای،ﺧﺮﻭﺱﺍﻭﻧﮓ،رمشک روستای،ﮐﻠﮕﻦ،رمشک روستای،ﻋﻠﯽﺍﺑﺎﺩ،رمشک روستای، ﺩﺭﺯﻩ، رمشک روستای،ﺗﺎﯾﮑﺎﻥ،رمشک روستای،ﺯﯾﺮﺍﺑﺎﺩ، رمشک روستای،ﮐﻬﻨﮏ،رمشک روستای،ﭘﯿﻠﻢ،رمشک روستای،ﭘﯿﺰﮔﯽ، رمشک روستای،ﮔﺎﺭﻭ،رمشک روستای،ﻣﭽﺎﻥ،رمشک روستای،ﺩﻣﯿﺘﺎﻥ،رمشک روستای،ﺯﯾﺎﺭﺕ،رمشک روستای،زیارت گیاهان،رمشک روستای،ﺳﻬﺮﻧﯽ،رمشک روستای،ﺳﺮﻣﯿﺪﺍﻥ، رمشک روستای،ﮔﺎﻭﺑﻨﺎﻥ،رمشک روستای،ﮔﻮﻧﭽﺎﻥ، رمشک روستای،ﮐﻨﮕﺮﻭ، رمشک روستای،ﺭﺍﺳﮏ،رمشک روستای،ﮐﻬﻦﭼﻨﮕﺮ،رمشک روستای،ﮐﻬﻦﺻﻔﺮ، رمشک روستای،ﺣﻮﺭ،رمشک روستای،ﮐﻬﻦﻧﻮﺭﻭﺯ،رمشک روستای، ﺗﮕﮏ، رمشک روستای،ﮐﺮﮐﮏ،رمشک روستای،ﺳﻮﺭﺩﺭ، رمشک روستای،گنج آباد،رمشک روستای،کرم اباد،رمشک روستای،بندجلال،رمشک روستای،رودکارون،رمشک روستای، اب انبار،رمشک روستای ،کتیچ،رمشک روستای،رمش،رمشک روستای،محترآباد،رمشک روستای،گیران،رمشک روستای،ریتک،رمشک روستای،بیرمین، ،رمشک،رمشک دهستان،رمشک اب هوای،رمشک اثار تاریخی،رمشک مدرسه دینی،رمشک مشکلات،رمشک شهر،رمشک مدرسه،رمشک عکس،رمشک تصاویر،رمشک پاسگاه،رمشک نیروی انتظامی،رمشک مولوی،رمشک تنباکو،رمشک هنر دستی،بیا 2 رمشک،رمشک روستا،رمشک شهر،رمشک دانش اموز،رمشک دانشگاه،رمشک چراغ شیخی،رمشک سنی،رمشک شیعه،رمشک جمعیت،رمشک کار،رمشک بیکاری،رمشک مهمان نوازی،رمشک جاهای تفریحی،رمشک روستا ها و دهستان ها،

 • نوشته : نظام اربابی پور
 • تاریخ: سه شنبه 17 تير 1395برچسب:رمشک,آداب رسوم رمشک ,اداب رسوم دهستان رمشک,اداب رسوم روستاهای رمشک,ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼرمشک,ﺭﻣﺸﮏروستای,ﻧﺎﮒ, رمشک روستای,ﺩﮔﺲ, رمشک روستای,ﮐﻨﺎﺭﺟﻤﺎﻝ,رمشک روستای,ﺳﺮﭼﺎﻩ,رمشک روستای,ﻟﺪﻭ ,رمشک روستای,ﭼﺎﻫﺎﻥ, رمشک روستای,ﺍﺷﮑﻮﺗﻮ,رمشک روستای,ﺩﻫﺪﺭﺍﻥ, رمشک روستای,ﺳﻮﺭﮔﺎﻩ ,رمشک روستایﺩﻩﺑﺎﻻ,رمشک روستای,ﺩﻩﮐﻮﻟﮓ,رمشک روستای,ﮔﺮﯾﭽﺮﺑﺎﻥ,رمشک روستای,ﺧﺮﻭﺱﺍﻭﻧﮓ,رمشک روستای,ﮐﻠﮕﻦ,رمشک روستای,ﻋﻠﯽﺍﺑﺎﺩ,رمشک روستای, ﺩﺭﺯﻩ, رمشک روستای,ﺗﺎﯾﮑﺎﻥ,رمشک روستای,ﺯﯾﺮﺍﺑﺎﺩ, رمشک روستای,ﮐﻬﻨﮏ,رمشک روستای,ﭘﯿﻠﻢ,رمشک روستای,ﭘﯿﺰﮔﯽ, رمشک روستای,ﮔﺎﺭﻭ,رمشک روستای,ﻣﭽﺎﻥ,رمشک روستای,ﺩﻣﯿﺘﺎﻥ,رمشک روستای,ﺯﯾﺎﺭﺕ,رمشک روستای,زیارت گیاهان,رمشک روستای,ﺳﻬﺮﻧﯽ,رمشک روستای,ﺳﺮﻣﯿﺪﺍﻥ, رمشک روستای,ﮔﺎﻭﺑﻨﺎﻥ,رمشک روستای,ﮔﻮﻧﭽﺎﻥ, رمشک روستای,ﮐﻨﮕﺮﻭ, رمشک روستای,ﺭﺍﺳﮏ,رمشک روستای,ﮐﻬﻦﭼﻨﮕﺮ,رمشک روستای,ﮐﻬﻦﺻﻔﺮ, رمشک روستای,ﺣﻮﺭ,رمشک روستای,ﮐﻬﻦﻧﻮﺭﻭﺯ,رمشک روستای, ﺗﮕﮏ, رمشک روستای,ﮐﺮﮐﮏ,رمشک روستای,ﺳﻮﺭﺩﺭ, رمشک روستای,گنج آباد,رمشک روستای,کرم اباد,رمشک روستای,بندجلال,رمشک روستای,رودکارون,رمشک روستای, اب انبار,رمشک روستای ,کتیچ,رمشک روستای,رمش,رمشک روستای,محترآباد,رمشک روستای,گیران,رمشک روستای,ریتک,رمشک روستای,بیرمین, ,رمشک,رمشک دهستان,رمشک اب هوای,رمشک اثار تاریخی,رمشک مدرسه دینی,رمشک مشکلات,رمشک شهر,رمشک مدرسه,رمشک عکس,رمشک تصاویر,رمشک پاسگاه,رمشک نیروی انتظامی,رمشک مولوی,رمشک تنباکو,رمشک هنر دستی,بیا 2 رمشک,رمشک روستا,رمشک شهر,رمشک دانش اموز,رمشک دانشگاه,رمشک چراغ شیخی,رمشک سنی,رمشک شیعه,رمشک جمعیت,رمشک کار,رمشک بیکاری,رمشک مهمان نوازی,رمشک جاهای تفریحی,رمشک روستا ها و دهستان ها,رمضان,ماه رمضان,ماه مبارک رمضان,دهستان,دهستان رمشک,جام,جام رمضان,مسابقات فوتسال جام رمضان رمشک,,

 • lovenar

  نظام اربابی پور

  lovenar

  http://lovenar.loxblog.ir

  رمشک

  رمشک

  رمشک

  با سلام خدمت شما دوست عزیز نظامم اهل دهستان رمشک از توابع شهرستان قلعه گنج استان کرمان رشته درسیم هستش علوم انسانی حتما به وب شما هم سرمیزنم وخوشحال میشم اگه توی نظرسنجی شرکت کنید و یا عضوخبرنامه بشید متشکرم. ‏ با عرض سلام و خوش امد گویی خدمت شما بازدید کننده گرامی در این وب سعی در معرفی دهستان رمشک در دنیایی مجازی داریم که البته مطالب دیگری هم قرار خواهد گرفت در حدتوان

  رمشک